×

Rejestracja

Klient indywidualny
Firma

Informacje profilowe

Dane logowania

lub zaloguj się

Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest nieprawidłowe!
Nazwisko jest nieprawidłowe!
Nieprawidłowy adres e-mail!
E-mail jest wymagany!
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany!
Hasło jest wymagane!
Wprowadź prawidłowe hasło!
Wprowadź 6 lub więcej znaków!
Wprowadź 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są identyczne!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
E-mail i/lub hasło jest nieprawidłowe!
Firma jest wymagana!
NIP jest wymagany!

Polityka Prywatności

Informacje wstępne
Przyjęcie poniższych zasad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy PROFIPRO Paweł Kamiński i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę PROFIPRO Paweł Kamiński.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu www.sh2op.pl, są przetwarzane przez firmę PROFIPRO Paweł Kamiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Pachnącej 83/46. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie http://www.sh2op.pl/customer/account/index/ , każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.