×

Rejestracja

Klient indywidualny
Firma

Informacje profilowe

Dane logowania

lub zaloguj się

Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest nieprawidłowe!
Nazwisko jest nieprawidłowe!
Nieprawidłowy adres e-mail!
E-mail jest wymagany!
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany!
Hasło jest wymagane!
Wprowadź prawidłowe hasło!
Wprowadź 6 lub więcej znaków!
Wprowadź 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są identyczne!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
E-mail i/lub hasło jest nieprawidłowe!
Firma jest wymagana!
NIP jest wymagany!

Informacje o administratorze danych

          

         1Informacja o Administratorze Danych:

            Administratorem Twoim Danych jest Profipro - Paweł Kamiński, ul. Pachnąca 83/46 02-790 Warszawa NIP 5342208829.

         2. Kontakt:

             Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 572 273 090 lub mailowo pod adresem: info@sh2op.pl.

         3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

         3.1 Przetwarzamy Twoje dane wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

               1)    umożliwienia Tobie korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania z platformy i dokonywania                                zakupów na sh2op.pl,

               2)    umożliwienia Tobie założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia monitorowania zamówień i ich historii,

               3)    przeprowadzania i realizacji płatności w ramach sh2op.pl,

               4)    rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach sh2op.pl,

               5)    obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,

               6)    kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług,

               7)    rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta,

               8)    przechowywania danych dla celów archiwalnych.

         3.2 W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

         3.3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

               1)    analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie sh2op.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji,

               2)    dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem serwerami sh2op.pl,

               3)    prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług i produktów (marketing bezpośredni),

               4)    opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o                                    regionie z którego następuje połączenie),

               5)    prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

               6)    zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia                                bezpieczeństwa ruchu,

               7)    przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

        3.4 W sytuacji gdy udzieliłeś zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe, m.in. w celu:

               1)    zapisywania danych w plikach cookies,

               2)    gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

              Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, w jaki jej udzieliłeś.

       4.  Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

            Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

             - osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
             - podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia                     teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze

       5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

           Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania łączącej nas umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w                       związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej  zakończenia.

           Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania przez Ciebie zgody.

       6. Twoje prawa:

              1)   masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

              2)   masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych                                        osobowych narusza przepisy RODO,

              3)   tam, gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdej chwili masz prawo do jej cofnięcia,

              4)   w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym w przypadku profilowania.

        7. Dobrowolność podania danych osobowych:

              Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym realizację zawartej umowy i                    dokonanie płatności, jak również przeprowadzenie procesu wysyłki.

        8. Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

              Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy,                                      zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.

              Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków                        prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.  Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne lub umożliwiające remarketing takie jak np.                        Google Analytics.

         9. W jaki sposób zmiany wpłyną na komunikację marketingową przesyłaną Tobie za pośrednictwem email?

              Jeżeli do tej pory byłeś zainteresowany otrzymywaniem naszych komunikatów marketingowych wysyłanych za pomocą środków elektronicznych (e-mail, telefon), nadal                          będziesz je otrzymywać, chyba że zrezygnujesz z subskrypcji.

             Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie, jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas informacji marketingowych.

              Jeśli zdecydujesz się pozostać z nami w kontakcie po 25 maja 2018 r., pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie,                klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej.