Wody źródlane to wody naturalnego pochodzenia przeznaczone do spożycia bez ograniczeń dotyczących ilości wypijanej wody, stanu zdrowia, czy wieku.

Najwięcej wód butelkowanych na świecie to wody źródlane, które różnią się bardzo między sobą pod względem kompozycji minerałów i poziomem wysycenia nimi. Są to najczęściej wody niskozmineralizowane o zawartości składników mineralnych ok. 200-500 mg/dm3 i właśnie dlatego mogą być stosowane do różnych celów: do picia, a także przygotowywania napojów i pokarmów, również dla dzieci.

Wody charakteryzujące się niższą mineralizacją występują w płytszych warstwach wodonośnych, aczkolwiek nie jest to regułą, ponieważ istnieją wody zakwalifikowane, jako źródlane, a wydobywane z głębokości ponad 150 m. W składzie mineralnym wód źródlanych dominują najczęściej wodorowęglany wapnia i magnezu, rzadziej chlorki, siarczany czy sód.

Wodą źródlaną jest woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nie różniąca się składem mineralnym i właściwościami od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonymi w stosownych przepisach.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą wód źródlanych